ძველი იდეების ახალი ლექსიკონი

ძველი იდეების ახალი ლექსიკონი

საჯარო პროგრამა

საჯარო პროგრამა მოიცავდა მოხსენებებსა და სექციას „ხელოვანი მუზეუმში”.


მოხსენებები

მოტივტივე იდენტობა. ქართველი მიგრანტი მხატვრები – დეტერიტორიალიზაციის გამოცდილება.
ქეთევან (ქეთი) შავგულიძე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

ქართული კულტურა – პოსტიმპერიული ტრავმა და პოსტკოლონიური სირცხვილი
გიორგი მაისურაძე, ფილოსოფიის დოქტორი

ხელოვანი მუზეუმში

პროექტში მონაწილე საქართველოში მოღვაწე ხელოვანებმა (ნინო ზირაქაშვილი, სანდრო სულაბერიძე და კატარინა შტადლერი) ისაუბრეს „ძველი იდეების ახალი ლექსიკონის“ ფარგლებში შექმნილი ნამუშევრების შესახებ და მუზეუმის თანამშრომლებთან (ნინო კუპრავა, სალომე ფაჩუაშვილი და მარიამ შერგელაშვილი) ერთად, სხვადასხვა მიდგომითა და ფორმით განიხილეს მათი კონცეფციების, სამუშაო მეთოდებისა და მიდგომების კავშირი აბრეშუმის მუზეუმის სპეციფიკასთან.

ხელოვანი მუზეუმში: კატარინა შტადლერი

ხელოვანი მუზეუმში: სანდრო სულაბერიძე

ხელოვანი მუზეუმში: ნინო ზირაქაშვილი

This Post Has One Comment

Comments are closed.